IODURO POTASICO ROVI 62,5% 30ML SOLUCION GOTAS Ficha de datos de IODURO POTASICO ROVI 62,5% 30ML SOLUCION GOTAS

· Nombre específico: Ioduro Potasico Rovi 62,5% 30ml Solucion Gotas
· Nombre genérico: Dato no disponible.

· Fecha alta: Dato no disponible.
· Fecha baja: 2003-02-11 00:00:00

· Subgrupo terapéutipo: Dato no disponible.
· Subgrupo terapéutipo (OMS): Dato no disponible.
· Principios activos: Dato no disponible.
· Dosis: Dato no disponible.
· Vía: Dato no disponible.
· Presentación: Dato no disponible.
· Situación: Dato no disponible.

Laboratorio: LAB. FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

PVP: 1.37 €


Laboratorio


LAB. FARMACEUTICOS ROVI, S.A. / C/. JULIAN CAMARILLO N. 35Principios activos

  • Potasio Ioduro

Ir Arriba